Gustaf (till vänster) och Sven Ryhl framför porten till varvet

Från vänster Gustaf och Sven Ryhl

Välkommen att ta kontakt med oss

Vi är tre killar som idag är ansvariga för varvet.

Vi följer kommunens arbete med detaljplanen över Äspet där varvet ingår som en del i denna.

Vi tror att varvsbyggnaden kommer att finnas kvar när planen är lagd och att vi kan gå vidare i familjen Ryhls anda att kunna fortsätta renovera och återställa så mycket som möjligt av varvets byggnad och historia.

Vi har fram till nu “säkrat” huset, så att risken minskat för att taket skall kunna falla in på grund av stora snömängder. Renoverat södra- och västra väggen. samt målat alla väggar. Den norra delen av byggnaden är takstolar renoverade och uppresta i linje med övrig taklinje. Stödben för takstolarna är satta på utsidan mm. 

Ta gärna kontakt med oss om du har några funderingar kring varvet och om du har eller någon du känner till som varit i kontakt med varvet för renovering och beställning av båt eller arbetat på varvet.

Kontakta oss via E-post: ryhlsvarv@gmail.com

Hälsar
Peter Andersson, Lasse Svedberg och Ronny Olsson

Underlag för ryhlsbatoskeppsvar.se
Textkällor: Sture Jönsson:” Ryhls båt-och skeppsvarv”, 1994. S:ta Annas Gille i Åhus och egna texter
Bildkällor: Regionmuseet Kristianstad / Landsantikvarien i Skåne, Sjöhistoriska museet och egna bilder