På den plats där man tidigare hade haft upplag för barlastsand byggde Gustaf Ryhl varvet. Varvet har drivits i tre generationer av familjen Ryhl, Gustaf, Sven och Åke Ryhl. 2011 lämnade familjerna Ryhl över varvet till Peter Andersson, Lasse Svedberg och Ronny Olsson för att föra varvets historia vidare som kulturbyggnad och en viktig del i Åhus 1900-tals historia.

Här har Ryhlarna byggt många olika slags träbåtar som trålare, pråmar, båtar till lotsen, motorbåtar, folkbåtar, saltsjöbadsjollar.

Virket köptes av Kronan på rot i kronoskogen på Äspet. Avverkningen gorde man själv och sågade virket i ramsågen på varvet. I slutet av 1930-talet fick man börja köpa virke från Rickarum och från en såg i Djurröd. Det vanligaste virket som användes var svensk lärk och ek.

Gustaf Ryhl t.v. Nils Andersson 2e från höger. 20-talet, avverkningen slutade på 1930-talet. Enligt uppgift lämnad av Rickard Knutsson- Åhus sn.

Gustaf-Ryhl- på 20 talet med avverkning i kronoskogen.

Förutom Gustaf o Sven så var båtbyggarna, oftast yrkesmän från Blekinge, som mest 23 man anställda år 1927. På den tiden kunde mins tre byggen i gång samtidigt.

Det största fartyg som byggdes var Ålexportens ålkvass ”Transport” som kunde ta 30 ton levande ål i sin sump. Kvassen var så stor att man tvingades förlänga skeppsbyggnadshuset! Man levererade en lika lång mudderpråm till Karlskrona.

en trålare på väg ut ut hamnen

En trålare som kan va byggd på varvet

Två båtar för lotsen byggdes, ”Lill-Klas” till Åhus 1925 och en till Sölvesborg 1940. Dessutom byggdes 7-8 trålare i ek som var ca 15 m långa.

Bland fritidsbåtar var det ett hundratal 5 m långa Forslunds motorbåtar för utbordare som byggdes 1934 – 1955.

Passbåt troligtvis byggd på varvet

Passbåt troligtvis byggd på varvet

Dessutom byggde man ca 30 folkbåtar till privatpersoner och bland annat F S 388 La Gamine som lottbåt till Christianstads segelsällskap.

Koster som Knud H. Reimers ritat.

Knud H. Reimers ritad koster – byggd på varvet

Andra populära lottbåtar var Reimerskostrar. Givetvis har man också byggt många hommebåtar och ett stort antal kubbar.

Ryhl-kubb vid rökeriet Revhaken i Åhus

Ryhl-kubb vid rökeriet Revhaken i Åhus

Parallellt med nybyggnader utförde man mycket reparationsarbete, speciellt på den tid då skuttrafiken ännu var tät.

1951 installerades elektricitet på varvet, en elmotor installerades för remdriften samt egna elmotorer som troligvis kom senare till bandsåg, ramsåg och bandputs. Innan dess hade man klarat sig med först ångmaskin sen tändkulemotorn och för belysning, primuslampor. På 1960-talet bytte man ut de gamla maskinerna och installerade eldrivna maskiner köpta begagnade i Kristianstad, men man behöll bandsågen (fungerar fortfarande), ramsåg och bandslip (fungerar fortfarande, men avstängd) .

Gustaf under byggnation inne på varvet

Gustaf under byggnation

Den sista båten som byggdes av Sven o Åke Ryhl på varvet var kuttern, Gustaf, namnad efter varvets grundare Gustaf Ryhl och sjösatt 1983.

Läs även 2 berättelser om varvets historia.

Underlag för ryhlsbatoskeppsvar.se
Textkällor: Sture Jönsson:” Ryhls båt-och skeppsvarv”, 1994. S:ta Annas Gille i Åhus och egna texter
Bildkällor: Regionmuseet Kristianstad / Landsantikvarien i Skåne, Sjöhistoriska museet och egna bilder