Väggen mot västra sidan är upprest, med hjälp av genomgående bultar i grunden och järn nedslagna på insidan kunde vi räta upp de två lager träbalkalkar som ligger ovanpå stenar. Samtidigt dränerades den sidan. Stödben är uppsatta för de yttre delens västra o östra sida som en del i att hålla upp taket i samarbete med renoverade takstolar på insidan. Ny panel satt på södra sidan. Panelen tillverkad på varvet. Asfaborden är borta och väggarna är målade med Falu rödfärg.

Taket på yttre delen av varvet mot hamnen är säkrat från insidan med renoverade och förstärkta takstolar. För detta arbete köpte vi gammalt fint rivningsvirke som sågades upp på varvet i rätt grovlek och parallellt med dom gamla takstolarna monterade med långa skruv. Vi satte nya längre stödben ner under fönsterna och en regel som dessa fästes i. I ändarna på takstolarna skruvads en regel fast med genomgående bultar mot utsidan och med järnband skruvade i balk och takstol.

2011 – 2013

2011 i juni månad tog vi över varvet från familjen Ryhl med en vilja att få byggnaden att stå kvar som varv och med ett innehåll med inriktning på träbåtskultur som ett viktigt tema.

Våra förutsättningar för detta är vårt stora intresse för träbåts-  och byggnadskultur och en del kunskap om båtbyggeri, finsnickeri  samt renovering av gamla hus. Allt arbete med varvet sker på ledig tid!

Vi har påbörjat tre saker, säkrat huset för hårda vindar, renovering av fasader och fönster samt att säkra strandlinjen så att varvet inte faller ut i ån.

Södra fasadens vänstra sida var panelen i mycket dåligt skick och vi bedömde att den inte gick att rädda och att ny panel fick göras. Vi beställde virke från en såg i Blekinge och lät den ligga på tork under ett år.

Sommaren och hösten 2013 började den gamla panelen plockas ner och ny panel sattes upp. Samtidig plockades mycket av asfabord ner från väggarna på södra och östra sidan. Under vintern 2012/13 sågade, hyvlade och fräste upp panelen panelen med samma profil som den gamle. Allt gjordes på varvets maskiner.

Denna del av södra sidan behövde panelen inte bytas, boarden som suttit utanpå samt trädens skugga har räddat panelen.

Del av fasad på östra sidan.

Västra sidan kommer vi att få byta hela panel och samtidigt hitta en bra lösning för grunden som har fallit ut och skall rätas upp och säkras.

Kontakta oss via E-post: ryhlsvarv@gmail.com

Hälsar
Peter Andersson, Lasse Svedberg och Ronny Olsson

Många fler än vi trodde kom till vårt öppet hus på varvet 2015. Vi uppskatta till ca 100 besökare under dagen som både lyssna på våra föredrag, tittade på bildutställningarna och övrigt på varvet, fikade utanför och pratade med varandra och oss. Tack vare er har vi bestämt oss att nästa år också ha ett öppet hus med ett tema som vi återkommer med längre fram.
Om ni kom på något om varvet efter ni lämnat varvet och har något mer att berätta! Gör det gärna via E-post ryhlsvarv@gmail.com eller kom ner igen. Tack än en gång!