Tecknad av Sven Bunell

Varvets verksamhet började i Höganäs, men etablerades på Äspet i Åhus 1921 av Gustaf Ryhl, på den plats där det tidigare fanns ett upplag för barlastsand.

Varvet har drivits i tre generationer av familjen Ryhl, Gustaf, Sven och Åke Ryhl. 2011 lämnade familjerna Ryhl över varvet till Peter Andersson, Lasse Svedberg och Ronny Olsson för att föra varvets historia vidare som kulturbyggnad och en viktig del i Åhus 1900-tals historia.

Här har byggts många olika slags träbåtar som tex trålare, en större ålakvass, båt till lotsen, motorbåtar, folkbåtar, saltsjöbadsjollar och kubbar.

Virket köpte man av Kronan på rot i kronoskogen på Äspet. Avverkningen stod man själv för. I slutet av 1930-talet blev man hänvisad att köpa virke från Rickarum och från en såg i Djurröd.

Inte förrän 1951 installerades elektricitet på varvet. Innan dess hade man klarat sig först med ångmaskin och sen tändkulemotor samt primuslampor för belysning.

På 1960-talet bytte man ut de gamla maskinerna mot nyare, köpta från ett snickeri inne i Kristianstad, bandsågen, ramsågen och bandslipen behölls, till dessa fanns egna elmotorer kopplat med remmar.

Åke Ryhl jobbar med Gustaf

Den sista båten som byggdes av Sven o Åke Ryhl på varvet var kuttern, Gustaf, namnad efter varvets grundare Gustaf Ryhl och sjösatt 1983.

Förutom Gustaf o Sven så var båtbyggarna, oftast yrkesmän från Blekinge, som mest 23 man anställda år 1927. På den tiden kunde mins tre byggen i gång samtidigt.

Det största fartyg som byggdes var Ålexportens ålkvass ”Transport” som kunde ta 30 ton levande ål i sin sump. Kvassen var så stor att man tvingades förlänga skeppsbyggnadshuset! Man levererade en lika lång mudderpråm till Karlskrona.

Två båtar för lotsen byggdes, ”Lill-Klas” till Åhus 1925 och en till Sölvesborg 1940. Dessutom byggdes 7-8 trålare i ek som var ca 15 m långa.

Bland fritidsbåtar var det ett hundratal 5 m långa Forslunds motorbåtar för utbordare som byggdes 1934 – 1955.

Dessutom byggde man ca 30 folkbåtar till privatpersoner och bland annat F S 388 La Gamine som lottbåt till Christianstads segelsällskap.

Andra populära lottbåtar var Reimerskostrar. Givetvis har man också byggt många hommebåtar och ett stort antal kubbar.

Parallellt med nybyggnader utförde man mycket reparationsarbete, speciellt på den tid då skuttrafiken ännu var tät.

1951 installerades elektricitet på varvet, en elmotor installerades för remdriften samt egna elmotorer som troligvis kom senare till bandsåg, ramsåg och bandputs. Innan dess hade man klarat sig med först ångmaskin sen tändkulemotorn och för belysning, primuslampor. På 1960-talet bytte man ut de gamla maskinerna och installerade eldrivna maskiner köpta begagnade i Kristianstad, men man behöll bandsågen (fungerar fortfarande), ramsåg och bandslip (fungerar fortfarande, men avstängd) .

Underlag för ryhlsbatoskeppsvar.se
Textkällor: Sture Jönsson:” Ryhls båt-och skeppsvarv”, 1994. S:ta Annas Gille i Åhus och egna texter
Bildkällor: Regionmuseet Kristianstad / Landsantikvarien i Skåne, Sjöhistoriska museet och egna bilder

Vi är tre killar som idag är ansvariga för varvet.

Vi har fram till nu “säkrat” huset, så att risken minskat för att taket skall kunna falla in på grund av stora snömängder. Renoverat södra- och västra väggen. samt målat alla väggar. Den norra delen av byggnaden är takstolar renoverade och uppresta i linje med övrig taklinje. Stödben för takstolarna är satta på utsidan mm. 

Ta gärna kontakt med oss om du har några funderingar kring varvet och om du har eller någon du känner till som varit i kontakt med varvet för renovering och beställning av båt eller arbetat på varvet.

Kontakta oss via E-post: ryhlsvarv@gmail.com

Hälsar
Peter Andersson, Lasse Svedberg och Ronny Olsson