Trålaren Bleking

Källa: Fiskebåtarna & Varven sid 426 o 477

Av Vidar Blom, Lennart Bornmalm och Krister Bång

År: 2002

Namn: Bleking

Distriktsregister: sin 42

Byggd: 1923

Registrerad 1953 – 1955

Åhus var på medeltiden en betydande stad, som efter tillkomsten av Kristianstad gick starkt tillbaka. Sjöfarten var likväl viktig, men varvsverksamheten obetydlig. Något båtbyggeri av betydelse fanns inte när Gustaf Ryhl startade Åhus Båtvarv 1921. Ryhl kom från en familj av sjöfolk i Råå, där han lärt yrket vid Holms Skeppsvarv. Efter läroåren hade han varv i Höganäs några år tillsammans med Gordon Witting. Efter Gustaf Ryhls frånfälle drevs varvet vidare av sonen Sven Ryhl, född 1912. Hans son Åke började på varvet 1950 men övergick senare till annan verksamhet. Gustaf Ryhl anlade sitt varv vid åns sydöstra strand med verkstad stor nog för trålarebyggen av vilken typ en byggdes. I övrigt byggdes däcks o hommebåtar för Listerlandets och Österlens fiskare, liksom nöjesbåtar av olika slag, bland annat ett 30 tal folkbåtar och hundratals flatekor (Ryhlkubbar). Det sista bygget stod färdigt 1983.

Scroll Up